Zaproszenie do Programu ”INNOWACYJNA SZKOŁA Google”

Zaproszenie do Programu ”INNOWACYJNA SZKOŁA Google”

Zapraszamy do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy i jest w pełni bezpłatny.

Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego zachęcamy do szybkiego przesłania swojego zgłoszenia.

Data zamknięcia zapisów: 31 maj 2023

* kolejność zgłoszeń określi termin przystąpienia do realizacji Programu

Aby wyrazić chęć przystąpienia do Programu zapraszamy do wypełnienia krótkiego FORMULARZA (czas: 2-3 min).

Założenia Programu:

Program Cyfrowej Transformacji Edukacji to jeden ze strategicznych priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach planów, program zakłada zakup urządzeń dla szkół oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycielek i nauczycieli. To unikalna szansa, aby zmienić polską szkołę i przenieść nasz system edukacji na wyższy poziom, co pozwoli umieścić Polskę wśród wiodących gospodarek na świecie. Aby tak się stało, musimy odpowiednio przygotować nasze szkoły, wykorzystując najbardziej innowacyjne i sprawdzone metody transformacji.

Google jako lider technologiczny jest naturalnym partnerem dla polskich szkół. Opierając się na najlepszych praktykach i doświadczeniach wdrożonych w wielu krajach, pragniemy zaproponować przeprowadzenie kompleksowego projektu cyfryzacji Twojej szkoły. 

Transformacja cyfrowa to nie tylko wdrożenie technologii. 

To wspólna droga w procesie cyfrowej zmiany.

Dołącz do Google for Education!

#TworzyMyJakośćEdukacji

“INNOWACYJNA SZKOŁA Google to Program, który udoskonali metodykę i uzupełni dotychczasowy ekosystem szkolny o innowacyjne narzędzia sprawdzone na całym świecie! 

Program dedykujemy:

 1. Kadrze nauczycielskiej
 2. Administratorom IT
 3. Kadrze zarządzającej placówkami oświatowymi
 4. Uczniom
 5. Opiekunom i rodzicom uczniów

Realizacja Programu:

 1. Wdrożenie i konfiguracja bezpłatnej platformy Google Workspace for Education wraz z rejestracją wszystkich użytkowników
 2. Objęcie stałą opieką i wsparciem w zakresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z platformy przez autoryzowanego Partnera Google dla Edukacji
 3. Przeszkolenie Administratorów IT szkół z obsługi i zarządzania platformą Google Workspace for Education “Panel Administratora”
 4. Szkolenie dla kadry zarządzającej z wykorzystania narzędzi oraz technologii Google dla Edukacji jako kompletnego ekosystemu do łatwiejszego, bardziej efektywnego i oszczędnego zarządzania szkolną instytucją oświatową 
 5. Szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie wykorzystania nowych technologii w edukacji - przygotowanie zainteresowanych do egzaminu na Certyfikowanego Nauczyciela Google (na trzech poziomach: L1, L2 i Trener) 
 6. Dostęp do wsparcia i ekspertyz najlepszych certyfikowanych nauczycieli Google w Polsce (GEG Poland) i na Świecie
 7. Bezpłatny dostęp do szkoleń prowadzonych przez firmę Google dla Edukacji i edukatorów GEG Poland

Aktualności

9 maja 2023
This episode's guest was Justyna Orlowska, Head of Centrum GovTech. Justyna Orłowska as the head of GovTech Poland is responsible for driving digital transformation across the country's public sector. Under Orłowska's leadership, GovTech Poland has launched a number of groundbreaking initiatives also in public education. Her main project Future Labs (Laboratoria Przyszłości) was one of the biggest investments in Polish Education delivered in very fast 1 year period.
Zobacz więcej >
9 maja 2023
Justyna Orłowska jako szefowa GovTech Poland odpowiada za napędzanie cyfrowej transformacji w całym krajowym sektorze publicznym. Pod kierownictwem Orłowskiej GovTech Poland uruchomił szereg przełomowych inicjatyw także w zakresie edukacji publicznej. Jej główny projekt Laboratoria Przyszłości był jedną z największych inwestycji w polską edukację zrealizowaną w bardzo szybkim czasie 1 roku.
Zobacz więcej >
5 maja 2023
W piątek, 21 kwietnia, wiceprezes Fundacji Rafał Lew-Starowicz wziął udział w „Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii 2023”. Konkurs „Zwolnieni z Teorii" to jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i studentów w Polsce, którzy próbują swoich sił w tworzeniu pierwszych projektów społecznych.
Zobacz więcej >
25 kwietnia 2023
The European Commission’s Digital Education Hub is looking for education innovations to be scaled across Europe.
Zobacz więcej >
Więcej aktualności
background image 2

Chcesz do nas dołączyć?

Zapraszamy do współpracy
Kontakt >>
background image 4