Poznaj Fundację EdTech Poland i jej Partnerów!

O nas

Fundacja EdTech Polska to społeczność tworzona przez edukatorów, nauczycieli, ludzi z branży EdTech na rzecz innowacyjnej branży edukacyjnej w Polsce.

Główne zadania współpracy:

 • wymiana know-how, dobrych praktyk i doświadczeń między firmami z sektora EdTech
 • reprezentacja branży za granicą i pomoc w ekspansji międzynarodowej
 • stworzenie platformy do współpracy między polskimi firmami z sektora EdTech
 • promowanie dobrych rozwiązań edukacyjnych polskich i zagranicznych w Polsce

Dotychczasowe działania:

 • doradztwo w zakresie innowacji w szkołach na poziomie ministerialnym i samorządowym (m.in. program Laboratoria Przyszłości),
 • współpraca z wieloma podmiotami w Polsce i za granicą,
 • organizacja wydarzeń i spotkań branżowych,
 • prowadzenie badań i tworzenie raportów,
 • cykl webinariów podnoszących poziom informacji o technologiach w szkołach,
 • reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej: Future Classroom, EEA, ISTE.

Zapraszamy do współpracy:

 • start-upy i firmy z sektora EdTech
 • ekspertów edukacyjnych i biznesowych
 • instytucje rządowe
 • NG0s
 • firmy dystrybucyjne zainteresowane rozwiązaniami edukacyjnymi
 • inwestorów zainteresowanych poznaniem start-upami z branży EdTech

Pobierz katalog i poznaj naszych Partnerów!


Jesteśmy parnerem:

background image 2