Od zdalnej nauki
do szkoły w przyszłości- jak rozwiązania Partnerów Microsoft
wspierają cyfrowy rozwój edukacji.

25 maja 2021, godz. 14:00 - 16:00

Celem Microsoft jest wspieranie i inspirowanie szkół, aby w swojej działalności, zarówno edukacyjnej, jak i administracyjnej - nie tylko w trakcie zdalnej nauki - wykorzystywały potencjał technologii Microsoft oraz rozwiązań naszych Partnerów, tak aby w pełni wykorzystywać możliwości nowych modeli nauczania, komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami oraz rodzicami.

Słuchając Państwa potrzeb nasi Partnerzy wciąż tworzą i dostosowują rozwiązania dedykowane dla edukacji. W trakcie spotkania zademonstrujemy kilka przykładów rozwiązań, które między innymi pomagają w:
  • zaangażowaniu uczniów w naukę, sprawdzaniu ich wiedzy w wygodny i przystępny sposób, zarówno dla nauczyciela jak i ucznia,

  • nauce wykorzystywania potencjału dostępnych narzędzi,

  • prowadzeniu lekcji ale i zarządzania szkołą, w tym dokumentacją czy zasobami.

Zapraszamy wszystkich Państwa, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów, a także każdego chcącego dzięki tym inspiracjom wspólnie tworzyć polskie szkoły przyszłości.

Zarejestruj się już dziś na spotkanie!


AGENDA
14:00 - 14:30 Dyskusja o trendach, wyzwaniach ale i możliwościach edukacyjnych w dzisiejszych czasach:
Cecylia Szymańska - Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft,
Rafał Lew Starowicz - Vice Prezes Fundacji EdTech.

14:30 - 15:50 Przykłady rozwiązań partnerów Microsoft wspierające szkoły w pracy i nauczaniu.

- Uniwersytet 365 - lepsze zrozumienie cyfrowych narzędzi Microsoft to lepsza praca z uczniami - jak w łatwy sposób nauczyciele mogą zdobywać i poszerzać swoje cyfrowe kompetencje, Supremo

- Chmurowe zarządzenie komputerami w szkole za pomocą narzędzia Microsoft Intune, PRODATA

- Cyfrowy sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów - Testportal

- SkriLab jako wsparcie gabinetów SPE i jego metody finansowania, Skriware

- Grywalizacja w szkołach: zdalnie, do celu i z większym zaangażowaniem! Grow Uperion

- Zestawy robotyczne Photon Education - tworzone z nauczycielami dla nauczycieli

- Nowoczesne zarządzanie szkołą i kontaktami z rodzicami na przykładzie Nord Anglia Education, Euvic

15:50 - 16:00 Szkoła w przyszłości - podsumowanie spotkania

Cecylia Szymańska
Dyrektor ds. Edukacji, Microsoft

Rafał Lew Starowicz
Vice Prezes Fundacji EdTech
Dowiedz się więcej o programie Szkoła w Chmurze:
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/c004378f