Mapa polskich firm EdTech

Aktualizacja 24.05.2021

Fundacja EdTech Poland została powołana w celu wsparcia rozwoju polskiego sektora technologii w edukacji. Założyciele firm z branży bardzo często spotykają się z problemem braku rozpoznawalności czy wręcz braku świadomości istnienia edukacyjnej gałęzi start-upów. 

Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na rosnącą liczbę polskich innowatorów, którzy wchodzą na rynek ze swoimi pomysłami oraz grupę podmiotów, które podbijają nie tylko lokalny rynek, ale również odnoszą sukcesy na świecie. Oczywiście najbardziej rozpoznawalnym przykładem polskiego sukcesu EdTech na świecie jest, wymieniany przez wielu jako kandydat na jednorożca, Brainly. Jednakże warto zwrócić też uwagę na inne firmy, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej. 

Celem stworzenia tej mapy jest uporządkowanie i spójne przedstawienie całego sektora. Dzięki stworzeniu wizualnej prezentacji polskich start-upów EdTech, chcemy unaocznić potencjał branży oraz pomóc w promocji polskiego EdTech jako zjawiska, ale również każdej firmy z osobna. Chcielibyśmy zwrócić uwagę inwestorów, instytucji i agencji rządowych oraz innych interesariuszy na jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi start-upów, zarówno globalnie, jak i lokalnie w Polsce. Nie sposób nie wspomnieć o pandemii Covid-19 i jej ogromnym wpływie na przyspieszenie przemian w edukacji. EdTech zdecydowanie jest jednym z największych beneficjentów kryzysu wywołanego pandemią, a większość prognoz wskazuje, że ten trend będzie się jeszcze wzmacniał. Edukacja instytucjonalna w Polsce oraz w Europie może dostać również duży bodziec finansowy w ramach Europejskiego Planu Odbudowy. Wyrażamy nadzieję, że ta duża szansa na zmiany skostniałych systemów edukacyjnych i niedoposażonych szkół zostanie dobrze wykorzystana, dlatego też, wraz z innymi ekspertami, przygotowujemy szereg rekomendacji oraz aktywnie uczestniczymy w rozmowach społecznych nt. niezbędnych reform oraz inwestycji. 

Niniejsza mapa nie jest dziełem skończonym i zamierzamy ją aktualizować w ramach pojawiania się nowych start-upów. Mamy nadzieję, że uda nam się zainspirować polskich innowatorów do tworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych, a polski EdTech stanie się wkrótce kolejną domeną narodową i znakiem rozpoznawczym polskiej innowacji zagranicą.

W celach zgłoszenia swojego start-upu do naszej mapy, prosimy o maila z informacją nt. produktu/usługi na adres: office@edtechpoland.pl 

background image 2

Formularz zgłoszeniowy

Dane oznaczone gwiazdką służą wyłącznie do celów kontaktowych Fundacji, nie będą publikowane na stronie.