Europejski sojusz Edtech reprezentujący 1500 firm EdTech, zostanie uruchomiony 8 czerwca 2021 r.

Europejski sojusz Edtech reprezentujący 1500 firm EdTech, zostanie uruchomiony 8 czerwca 2021 r.

8 czerwca 2021 r. swoją działalność rozpoczyna europejski sojusz EdTech, który ma przenieść głosy innowatorów dziedziny edukacji na poziom europejski. Reprezentując ponad 1500 start-upów EdTech i firm z całej Europy, European EdTech Alliance dąży do kooperacji w celu zacieśnienia współpracy transgranicznej oraz nasilenia innowacji w edukacji w Europie. Ta inicjatywa ma na celu lepszą jakość, pełną i dostępną edukację dla wszystkich.

W tych burzliwych czasach spowodowanych pandemią COVID-19, w dużej mierze polegaliśmy na pracy innowatorów edukacyjnych, aby zapewnić możliwość kształcenia na odległość. Jednocześnie na drodze innowatorów stoi wiele wyzwań wymagających uwagi, aby Europa mogła opracować więcej wysokiej jakości rozwiązań, aby sprawniej wspierać swoich uczniów i nauczycieli.

Sojusz zainauguruje DARMOWA konferencja online, która odbędzie się 8 czerwca. Dołącz rejestrując się tutaj. Konferencja skupi się na głównych statystykach, opiniach inwestorów i start-upów EdTech na temat obecnego stanu innowacji edukacyjnych w Europie.

Więcej szczegółów

Europejski sojusz EdTech ma nadzieję na osiągnięcie swojej misji poprzez stworzenie ściśle połączonej społeczności współpracującej w celu obniżenia barier dla innowacyjnych pomysłów, które zostaną przekształcone w namacalne narzędzia. Ponadto, w oparciu o połączone doświadczenia członków Sojuszu, opracowanie znormalizowanych ram odniesienia, w tym interoperacyjności, etyki i dostępności.

Innowacje w edukacji muszą swobodnie poruszać się po całej Europie. Naszym celem jest przyczynienie się do stworzenia silnego, otwartego i wydajnego rynku technologii edukacyjnych, umożliwiającego szersze wykorzystanie rozwiązań edukacyjnych oraz ściślejszą współpracę i wzajemne napędzanie europejskich innowacji. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się to również do wzrostu europejskiej innowacji edukacyjnej oraz pomoże przyciągnąć talenty i środki finansowe do sektora, co spowoduje wzrost jakości i przystępności narzędzi edukacyjnych.

Europa jest światowym liderem w dziedzinie edukacji, jednak zazwyczaj poszczególne państwa koncentrują swoje wysiłki na wewnętrznym rozwoju. Europejskie kompetencje w zakresie edukacji są wysoko cenione na całym świecie, ale nasze rozwiązania muszą zostać opracowane do użytku międzynarodowego. Umożliwi to Europie szybkie zwiększenie globalnego eksportu wiedzy, usług i technologii edukacyjnych.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu i połączonej wiedzy swoich członków, European EdTech Alliance przygotowuje się do dyskusji na temat edukacji i rozwoju ekosystemu EdTech z kluczowymi organizacjami w całej Europie i na świecie.

Zapraszamy europejskie stowarzyszenia EdTech do dołączenia do Sojuszu.

Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z:

Svenia Busson
Współzałożyciel European EdTech Alliance
+33 (0) 7 81 50 40 56
svenia@learnspace.fr

Aktualności

13 stycznia 2023
Zobacz więcej >
2 stycznia 2023
Zachęcamy do przeczytania raportu z badania ankietowego pt. "Diagnoza Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych" w szkołach podstawowych, zrealizowanego przez Fundację EdTech Poland w dniach 1-12 grudnia 2022.
Zobacz więcej >
15 grudnia 2022
Zobacz więcej >
12 grudnia 2022
W imieniu Instytutu Spraw Publicznych serdecznie zapraszamy zapoznania się z wynikami III edycji konkursu na najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem technologii w edukacji.
Zobacz więcej >
Więcej aktualności
background image 2

Chcesz do nas dołączyć?

Zapraszamy do współpracy
Kontakt >>
background image 4