Laboratories of the Future

Laboratories of the Future

Laboratories of the Future is an initiative of the Ministry of Education and Science and the GovTech Center at the Chancellery of the Prime Minister aimed at supporting elementary schools in purchasing equipment for laboratories of STEAM subjects (science, technology, engineering, arts, and mathematics). Under this initiative schools will receive teaching aids, for which the government has allocated over one billion PLN. 

How much money can a school receive?

  • School up to 100 students will get maximum 30 000 PLN
  • School with 101 to 200 students will get maximum 60 000 PLN
  • School with 201 to 234 students will get maximum 70 000 PLN
  • School with at least 235 students will get a maximum 300 PLN for each student

Among the tools available to schools, there are 175 items ranging from tools to educational robots from which school principals will be able to choose the equipment that will go into their schools. The catalog is divided into items of basic equipment (which schools will have to either purchase as part of the support they receive or provide in advance in other ways) and additional equipment (which can be freely selected by the school community). Currently, the core equipment includes:

  • 3D printers with accessories (including applications, slicers, etc.)
  • Microcontrollers with sensors, amplifiers, prototype boards and other accessories
  • Recording equipment for learning to present your achievements (cameras, microphones, lighting, etc.)
  • Soldering stations (for microcontrollers)

Applications can be submitted until November 15, 2021.

For more information on the project, please visit:

News

16 May 2023
Zapraszamy do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy i jest w pełni bezpłatny. Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego zachęcam do szybkiego przesłania swojego zgłoszenia.
See more >
9 May 2023
This episode's guest was Justyna Orlowska, Head of Centrum GovTech. Justyna Orłowska as the head of GovTech Poland is responsible for driving digital transformation across the country's public sector. Under Orłowska's leadership, GovTech Poland has launched a number of groundbreaking initiatives also in public education. Her main project Future Labs (Laboratoria Przyszłości) was one of the biggest investments in Polish Education delivered in very fast 1 year period.
See more >
9 May 2023
Justyna Orłowska jako szefowa GovTech Poland odpowiada za napędzanie cyfrowej transformacji w całym krajowym sektorze publicznym. Pod kierownictwem Orłowskiej GovTech Poland uruchomił szereg przełomowych inicjatyw także w zakresie edukacji publicznej. Jej główny projekt Laboratoria Przyszłości był jedną z największych inwestycji w polską edukację zrealizowaną w bardzo szybkim czasie 1 roku.
See more >
5 May 2023
W piątek, 21 kwietnia, wiceprezes Fundacji Rafał Lew-Starowicz wziął udział w „Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii 2023”. Konkurs „Zwolnieni z Teorii" to jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i studentów w Polsce, którzy próbują swoich sił w tworzeniu pierwszych projektów społecznych.
See more >
More news
background image 2

Want to join us?

We would love for you to join us in partnership
Contact >>
background image 4