“Laboratories of the Future” – the next stage of the program

“Laboratories of the Future” – the next stage of the program

Laboratories of the Future is an initiative of the Ministry of Education and Science and the GovTech Center at the Chancellery of the Prime Minister. Thanks to the program, the Polish government will allocate more than 1 billion PLN to equip Polish elementary school with modern equipment to develop digital competencies, such as 3D printers, microcontrollers, robots or audio-video equipment. 

On February 4, during a press conference, the Minister of Education and Science announced development of the Program and extension of financial support to non-public schools, including Polish schools abroad, and secondary schools.

Laboratories of the Future is one of the largest large-scale investments in STEAM laboratories. In the future, EdTech Poland Foundation plans to conduct research on the impact of the Laboratory of the Future project on the development of Polish schools and various aspects of their functioning.

Source: https://www.gov.pl/web/laboratoria/laboratoria-przyszlosci-obejma-wszystkie-szkoly-w-polsce

News

16 May 2023
Zapraszamy do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy i jest w pełni bezpłatny. Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego zachęcam do szybkiego przesłania swojego zgłoszenia.
See more >
9 May 2023
This episode's guest was Justyna Orlowska, Head of Centrum GovTech. Justyna Orłowska as the head of GovTech Poland is responsible for driving digital transformation across the country's public sector. Under Orłowska's leadership, GovTech Poland has launched a number of groundbreaking initiatives also in public education. Her main project Future Labs (Laboratoria Przyszłości) was one of the biggest investments in Polish Education delivered in very fast 1 year period.
See more >
9 May 2023
Justyna Orłowska jako szefowa GovTech Poland odpowiada za napędzanie cyfrowej transformacji w całym krajowym sektorze publicznym. Pod kierownictwem Orłowskiej GovTech Poland uruchomił szereg przełomowych inicjatyw także w zakresie edukacji publicznej. Jej główny projekt Laboratoria Przyszłości był jedną z największych inwestycji w polską edukację zrealizowaną w bardzo szybkim czasie 1 roku.
See more >
5 May 2023
W piątek, 21 kwietnia, wiceprezes Fundacji Rafał Lew-Starowicz wziął udział w „Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii 2023”. Konkurs „Zwolnieni z Teorii" to jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i studentów w Polsce, którzy próbują swoich sił w tworzeniu pierwszych projektów społecznych.
See more >
More news
background image 2

Want to join us?

We would love for you to join us in partnership
Contact >>
background image 4