Conference “Innovation and information and communication technologies in education”

Conference “Innovation and information and communication technologies in education”

On April 21, an online conference was organized by our foundation and PCEN in Rzeszów.

Due to the pandemic, teachers all over the world had to learn very quickly how to use software that provides the service of online lessons. Unfortunately, such a program is not all that is needed in a lesson.
The Foundation took the initiative to conduct webinars / conferences for Polish Teachers' Education Centers with product offers of it's selected Partners. The offers, along with a short introductory training, were presented by: Eduexpert, Meridian Publishing House, Scottie Go, Revas and Promethean.

We would like to thank the Director of PCEN in Rzeszów, Krystyna Wróblewska, Deputy Director of PCEN in Rzeszów, Stanisław Kusiak, the Board of Education in Rzeszów, all of the many participating teachers and a special guest, Marshal Piotr Pilch.

We encourage you to follow our website, FB and LinkedIn so that you don't miss the next meeting.

News

16 May 2023
Zapraszamy do udziału w Programie “INNOWACYJNA SZKOŁA Google”. Jako jedna z największych inicjatyw Google dla Edukacji w Polsce, Program ma charakter ogólnokrajowy i jest w pełni bezpłatny. Program jest w 100% finansowany przez Google dla Edukacji, dlatego zachęcam do szybkiego przesłania swojego zgłoszenia.
See more >
9 May 2023
This episode's guest was Justyna Orlowska, Head of Centrum GovTech. Justyna Orłowska as the head of GovTech Poland is responsible for driving digital transformation across the country's public sector. Under Orłowska's leadership, GovTech Poland has launched a number of groundbreaking initiatives also in public education. Her main project Future Labs (Laboratoria Przyszłości) was one of the biggest investments in Polish Education delivered in very fast 1 year period.
See more >
9 May 2023
Justyna Orłowska jako szefowa GovTech Poland odpowiada za napędzanie cyfrowej transformacji w całym krajowym sektorze publicznym. Pod kierownictwem Orłowskiej GovTech Poland uruchomił szereg przełomowych inicjatyw także w zakresie edukacji publicznej. Jej główny projekt Laboratoria Przyszłości był jedną z największych inwestycji w polską edukację zrealizowaną w bardzo szybkim czasie 1 roku.
See more >
5 May 2023
W piątek, 21 kwietnia, wiceprezes Fundacji Rafał Lew-Starowicz wziął udział w „Wielkim Finale Zwolnionych z Teorii 2023”. Konkurs „Zwolnieni z Teorii" to jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i studentów w Polsce, którzy próbują swoich sił w tworzeniu pierwszych projektów społecznych.
See more >
More news
background image 2

Want to join us?

We would love for you to join us in partnership
Contact >>
background image 4